Pierwszy, testowy post


vilene@...
 
Edited

On, we własnej osobie, panie i panowie, słów tutaj było mrowie, kto mi powie, co to za człowiek

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.