Re: Wandystan: Ciekawa sprawa -->


Krzysiek <krzyss86@...>
 

Ot� tak zagl�dam dzisiaj na spis mieszka�c�w patrze czytam i nadziwi� si�
nie mog� �e u nas Panowie jest najwiecej PA� to jest nasz sukces :D
Pozdrawaim wszystkie Panie :D z Wandystanu
***************

Tylko szkoda, �e te Panie tak rzadko si� odzywaj�.

Tow. Krzysztof Szczucki
KLSWiA

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.