Re: Polityka wizowa Wandystanu


Jezus Ipanienko
 

On Wed, Apr 11, 2018 at 03:57 am, Alojzy Pupka wrote:


Literki są fantazyjne do poziomu, gdzie czytelność cierpi. Zastanawiam się
też nad typologią genderów, jak miałaby wyglądać w tym systemie...
Czcionki/fonty można bez problemu poprawić (myślałem nad jakimś maszynowym full-width), a gender raczej bym wywalił z wizy, bo nie wnosi nic poza tym, że zamiast "zwyczajowej" płci w papierach byłoby postępowe dżender.

A co do tego, jak konkretnie zrobić z ewentualnych wiz coś fajnego i nieinwazyjnego, to pomyślę nad takim konkretem i wypowiem się soon.

JI

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.