Re: Polityka wizowa Wandystanu


Polyna V. <vilene@...>
 

W dniu 11.04.2018 o 12:57, Alojzy Pupka pisze:
Ale jakaś forma unarracyjnienia rejestracji z wprowadzeniem różnych kategorii wizowych
Sztuka dla sztuki IMO. Chyba że mieszkańcy i goście zagraniczni by mieli różne uprawnienia, ale to rozwiązywanie nieistniejącego problemu.

Zastanawiam się też nad typologią genderów, jak miałaby wyglądać w tym systemie...
VARCHAR(255)

A o tym jak będzie wszystko wyglądać i tak zadecyduje osoba pisząca system. I.e. – ja xD.

--
Paulina Laura Emilia

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.