Re: Polityka wizowa Wandystanu


Jezus Ipanienko
 

On Wed, Apr 11, 2018 at 05:27 am, Polyna V. wrote:


Sztuka dla sztuki IMO
Wszystkie mirkonacje to sztuka dla sztuki IMO, także XD

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.