Re: Polityka wizowa Wandystanu


Ola Kaarina Isadora Hughson <f.helyanvy@...>
 

sugerowanie, że w dokumencie musi być płeć
2018-04-11 15:53 GMT+02:00 Jezus Ipanienko <ekskomunik@...>:
On Wed, Apr 11, 2018 at 05:27 am, Polyna V. wrote:


Sztuka dla sztuki IMO
Wszystkie mirkonacje to sztuka dla sztuki IMO, także XD
--
(-)
Ola Kaarina Isadora Hughson

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.