Re: Wandystan: Wandea (Brama Wandejska?)


"Podpułkownik Winnicki
 

00-01-01, Bruthus Perun <bruthus@...> napisał(a):

Wybaczcie, ale nie wiem, jaka jest właściwa nazwa agencji informacyjnej.
Chciałem zapytać, co się stało z pismem? Czemu nie pojawiają się żadne
nowości i czy oznacza to śmierć tej inicjatywy? Czy istnieje szansa na
ponowny rozruch? A może moglibyśmy przekształcić Wandea'ę (?) w np.
pismo prezentujące dłuższe artykuły na temat Wandystanu, ale i całej
Sarmacji, a nawet v-świata?


Wandeę przejąć miał Damian, ale szczerze wątpię, czy uda mu się ją
pociągnąć. A już na pewno nie uda się do końca września, kiedy jest w
Anglii.

Wszelkie pomysły i koncepcje są mile widziane.

m.


[Non-text portions of this message have been removed]

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.