Re: Wandystan: komunikacja miejska


albusboreed <albusboreed@...>
 

--- In wandystan@yahoogroups.com, "Prezydent MW" <aleksander.keller@.
..> wrote:

Brakuje mi jedynie ikarusa.
Nie ogl±dali¶cie Towarzyszu dok³adnie :) s± nawet dwa - krótki i
przegub.

Czekam na samoloty!

Boreed-Bumbum

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.