Re: Wandystan: komunikacja miejska


"Podpułkownik Winnicki
 

06-08-15, albusboreed <albusboreed@yahoo.com> napisał(a):Czekam na samoloty!

Boreed-Bumbum


Wspaniała strona!

Często jeżdżę Ikarusami KM Wand na trasie Stadion KS Wandea-Kidzongilowo.

m.


[Non-text portions of this message have been removed]

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.