Krytyka- Zachęcam serdecznie


"Podpułkownik Winnicki
 

Zachcam do lektury nowego numeru Krytyki Pornopgraficznej.

W numerze wiele wierszy, proza, pasjonujce teksty krytyczne, wywiady i
analizy.

Na szczegolna uwage zasluguje recenzja z przedpremierowego pokazu
ekranizacji powieci Roberta Czekaskiego "Spotkanie po latach!"

http://www.wandystan.only.pl/jutrzenka/index.php?co=galeria

m.


[Non-text portions of this message have been removed]

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.