Re: Wandystan: Rozstrzygnięcie konkursu na plakat


"Podpułkownik Winnicki
 

06-08-20, Prezydent MW <aleksander.keller@...> napisa(a):ukaszowi Stelmachowi (A7554)

czn nagrod w wysokoci 320 engelsw.

Praca laureata tymczasowo dostpna pod adresem:

www.keller.bloog.pl


Swietny plakat!!!!

Serdecznie gratuluje autorowi, naprawde znakomita robota!

m.


[Non-text portions of this message have been removed]

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.