Re: Wandystan: Kolej


"Podpułkownik Winnicki
 

2006/8/20, Aleksander Keller <aleksander.keller@...>:

Na www.komunikacja-wandystan.bloog.pl pojawiła się wła¶nie prezentacja
dotycz±ca Wandyjskich Kolei Państwowych. Polecam.


Nie widze :/ Nie dziala mi!

m.

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.