KONKLAWE


"Podpułkownik Winnicki
 

Bracia i Siostry w Wandzie,

W zwiazku z opróżnieniem stolca przez nieocenionego Sami Urbana I,
natchniony przez syna Wandy jedynego, Mirtha, zwoluje Konklawe na dzień

28 sierpnia br (PONIEDZIAŁEK) na godzinę 20.

Ewentualnym drugim dniem konklawe, w razie niedokonania wyboru pierwszego
dnia, będzie

29 sierpnia br. (WTOREK), godzina 20.

obrady odbędą się na czacie, najpewniej w pokoju Wandystan, adres podam
później.

Szlachciców sarmackich- wiernych Kościoła Swieckiego, mieszkających przed 25
maja poza Wandystanem, proszę o zgłaszanie się, w razie chęci uczestnictwa w
Konklawe.

pplk Winnicki
Rada ds Interpretacji Schedy Wandowej

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.