Re: Wandystan: KONKLAWE-Lista uczestników


"Podpułkownik Winnicki
 

06-08-21, Pawe Ciupak <pc-wandystan@...> napisa(a):Tu nie o Papiea si rozchodzi, ale o przeoonego Rady ds Intepretacji
Schedy Wandowej.


Ej no sory, jestem postpow Krlow :D:D:D

m.

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.