KONKLAWE- Przepraszam!


"Podpułkownik Winnicki
 

Przepraszam najmocniej- duch monarchofaszystowski opetal mnie i nie dotarlem
na Konklawe.

Odbedzie sie ono jutro (wtorek) o godzinie 20-ej, na www.polchat.pl pokoj
wandystan.

Zapraszam!

m.

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.