Re: Polityka wizowa Wandystanu


Prezerwatyw Tradycja Radziecki
 

Czołem Jezus,

Chciałbym odkopać pewien zapomniany pomysł, który moglibyśmy wdrożyć do
Wandystanu, a na temat którego prowadzono już jakieś luźne dyskusje
Generalnie tak, tylko bez blokowania treści i fonty czytelniejsze i styknie.

Co do danych na wizie można by sięgnąć do skokowych doświadczeń SELW (Systemu Ewidencji Ludności Wandystanu). Przynajmniej zodiak rewolucyjny z odpowiadającym symbolem jest moim zdaniem elementem obowiązkowym.

Wandosławię!

--
PTR

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.