Re: Polityka wizowa Wandystanu


Jezus Ipanienko
 

On Thu, Apr 12, 2018 at 11:56 pm, Prezerwatyw Tradycja Radziecki wrote:


Generalnie tak, tylko bez blokowania treści i fonty czytelniejsze i styknie.
Gwoli ścisłości – o połączeniu systemu wizowego z "chowaniem" treści wandejskich dyskutowano na jednym z realowych spotkań i taki pomysł "niedostępnego" Wandystanu był propsowany, dlatego otwierając wątek zaproponowałem to, od czego wyszliśmy kiedyś tam podczas luźnych rozmów. Osobiście wolę wizy jako fajny dodatek zamiast niefajnej wejściówki jak do klubu. Tak żeby nie było.

JI

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.