waluty


Krzysiek <krzyss86@...>
 

Tak sobie piszę, żeby zachęcić Was do wymiany Libertów na Engelsy. Ja właśnie wymieniłem 180lt.

Tow. Krzysztof Szczucki
LKSWiA


[Non-text portions of this message have been removed]

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.