locked System Słupów Propagandy i Informacji „Bierut” - Jezus Ipanienko #bierut #wandystan


wandystan@wandystan.groups.io Integration <wandystan@...>
 

Jezus Ipanienko #wandystan

By Jezus Ipanienko

#wandystan - #rolnictwo W ubiegłym sezonie 2017-2018 w Hibijost wyprodukowano łącznie 97000 ton ziemniaka. To najlepszy wynik w historii tego kraju.

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.