Przenoszenie przestrzeni


Prezerwatyw Tradycja Radziecki
 

Czołem!

Pytanie do towarzyszki Wileńskiej - rozumiem, że jest jakiś bardziej
zautomatyzowany mechanizm przenoszenia przestrzeni między starym a
nowym SSW, który nie wymaga ręcznego kopiowania? Jeżeli dobrze
rozumiem - to poproszę o przeniesienie przestrzeni Prezerwatu
(https://old.wandystan.eu/w/Prezerwat::Strona_główna) oraz Sznurka
(https://old.wandystan.eu/w/Sznurek::Strona_główna).

Jeżeli jednak źle rozumiem i przenoszenie jest nadmierną pracą ręczną
ze strony Towarzyszki, to proszę o info, to sam ręcznie poprzenoszę.

Z góry Wandosławię!

--
☭ PTR

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.