Re: Info na stronie Gierka


Prezerwatyw Tradycja Radziecki
 

Czołem Ja!

[Edited Message Follows]
Przetestowałem edytowanie wiadomości w interfejsie, jak widać ponawia
wiadomość również na mailingu. Bez sensu trochę - czy w konfiguracji
nie ma jakiejś opcji, że edycja nie wiąże się z wysyłaniem
jednocześnie tej samej wiadomości, tylko z poprawką na stronie LDMW?

--
☭ PTR

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.