Re: Przenoszenie przestrzeni


Polyna V. <vilene@...>
 

W dniu 16.04.2018 o 09:49, Prezerwatyw Tradycja Radziecki pisze:
Czołem!
Pytanie do towarzyszki Wileńskiej - rozumiem, że jest jakiś bardziej
zautomatyzowany mechanizm przenoszenia przestrzeni między starym a
nowym SSW, który nie wymaga ręcznego kopiowania?
Tak.

Jeżeli dobrze
rozumiem - to poproszę o przeniesienie przestrzeni Prezerwatu
(https://old.wandystan.eu/w/Prezerwat::Strona_główna) oraz Sznurka
(https://old.wandystan.eu/w/Sznurek::Strona_główna).
Zrobione. Teraz tylko trzeba od nowa utworzyć style, gdyż nie mogą zostać skopiowane ze starego systemu.

--
Paulina Laura Emilia

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.