komitet wyborczy


Krzysiek <krzyss86@...>
 

Towarzysze, obywatele ludu pracującego miast i wsi,

Ogłaszam powstanie Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego - komitetu wyborczego Ligi Wandejskich Rodzin. Informuję, że Towarzysz Michał Sobczak umocował mnie jako pełnomocnika tego komitetu.

Niniejszym zgłaszam następującą listę kandydatów do Churału - przedstawcielstwa mas robotniczo - chłopskich:

1. sekretar Arivio Medyceo Medyceusz
2. oksymoron Michał Ramzes Sobczak
3. podlord Krzysztof Szczucki


Tow. Krzysztof Szczucki
LKSWiA

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.