ZAKOŃCZENIE INTERNOWANIA


Lord Wander
 

Genosse-Wanda-Stadt, 7 I 2005 r.

Informuj, e z dniem dzisiejszym mieszkacy Piotr Kozanecki i Krzysztof Kowalczykowski opuszczaj Orodek Izolacji "Engels III".

Mandragor Socjogramu
ppk Michas Winnicki-Konieczny
_________________________________________________________________
List sprawdzony skanerem poczty mks_vir ( http://www.mks.com.pl )


[Non-text portions of this message have been removed]

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.