Re: Info na stronie Gierka


Polyna V. <vilene@...>
 

W dniu 16.04.2018 o 09:51, Prezerwatyw Tradycja Radziecki pisze:
czy w konfiguracji
nie ma jakiejś opcji, że edycja nie wiąże się z wysyłaniem
jednocześnie tej samej wiadomości, tylko z poprawką na stronie LDMW?
Nie, nie ma.

--
Paulina Laura Emilia

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.