Nowy Obywatel Wandystanu


Lord Wander
 

Nadaję obywatelstwo Wandystanu:

1. Albusowi Boreed "KOWALMISTRZOWI".

Gratuluję!

Mandragor Socjogramu
ppłk Michas Winnicki-Konieczny
_________________________________________________________________
List sprawdzony skanerem poczty mks_vir ( http://www.mks.com.pl )


[Non-text portions of this message have been removed]

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.