Re: Info na stronie Gierka


Prezerwatyw Tradycja Radziecki
 

Czołem Paulina!

Nie, nie ma.
No trudno, co poradzisz.

--
☭ PTR

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.