Re: Przenoszenie przestrzeni


Prezerwatyw Tradycja Radziecki
 

Czołem Paulina!

Zrobione. Teraz tylko trzeba od nowa utworzyć style, gdyż nie mogą zostać
skopiowane ze starego systemu.
Dzienkówka. Jutro poogarniam te stroniczki.

--
☭ PTR

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.