Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego


Krzysiek <krzyss86@...>
 

Towrzysze i Obywatele!, Ludu pracujący miast i wsi!

O północy nastąpi moment wagi najwyższej. Będziemy mieli szanse uczestniczenia w procesie wzmacniania socjalizmu w Wandystanie. Kandydaci PRON-u mają nadzieję, że masy Wandejskie przystąpią tłumnie do głosowania.
Towarzysze! Obywatele!
Wybierając kwiatona zastanówcie się dobrze kto będzie Was najlepiej reprezentował, kto będzie właściwie pełnił zadania w Churale Wandystanu. PRON - Liga Wandejskich Rodzin chce utrwalać sojusz robotniczo - chłopski opierając go na mocnym fundamencie wolnego rynku. Uważamy, że liberalizm gospodarczy, a zarazem konserwatyzm moralny, są podstawą do właściwego funkcjonowania państwa. Wandysatn musi być państwem przyjaznym przedsiębiorczości, powinien w jak najmniejszym stopniu interweniować w gospodarkę. Tylko niskie podatki i dobre warunki dla przedsiębiorczości mogą nam wszystkim przynieśc korzyści.
Towarzysze i obywatele!
Głosujcie na Listę nr 2. My zrobimy z Wandystanu państwo mlekiem i miodem płynące.

Krzysztof Szczucki
Pełnomocnik PRON
Kandydat do Churału


[Non-text portions of this message have been removed]

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.