Re: Test

Polyna V. <vilene@...>
 

Przepraszam za kolejne testy, ale coś mi spamfiltr chyba nawala i muszę go przetestować.

--
Paulina Laura Emilia


--
Paulina Laura Emilia

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.