Re: Wandea Ludu - Krakozja: Obchody rocznicy 17 kwietnia #wandealudu


Prezerwatyw Tradycja Radziecki
 

Towarzysze,

Informuję, że w Gnomii także odbyło się stosowne upamiętnienie tej smutnej okazji: https://dreamland.net.pl/forum/viewtopic.php?f=626&t=9443. Zapraszam do lektury.

--
☭ PTR

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.