Re: ślubowanie


Krzysiek <krzyss86@...>
 

Ja, Krzysztof Szczucki, przysięgam sprawować urząd
kwiatona do Churału Ludowego w zgodzie z prawem i etyką socjalistyczną, w
posłuszeństwie Mandragorom i w zgodzie z rewolucyjnym duchem wszechczasów.
Przysięgam nie szczędzić trudu w budowie silnego Wandystanu, nieustawać w
wysiłkach i pracy, sprawować Urząd godnie i z honorem, by przysporzyć
Obywatelomdobrostan, a Ojczyźnie uznanie i dobre imię.
Tak mi dopomóż Bóg.

Tow. Krzysztof Szczucki
Kwiaton
LKSWiA

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.