Re: Bierut


Halabanacha
 

Statystyki bierutowe są zajebiste, a automatyczne przerzucanie treści bierutowej na LDMW było chujowym pomysłem.

JI

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.