biuro kwiatońskie


Krzysiek <krzyss86@...>
 

Towarzysze, Obywatele, Ludu Pracujcy Miast i Wsi,

Informuj, e z dniem dzisiejszym rozpoczo funkcjonowanie biuro kwiatoskie kwiatona Krzysztofa Szczuckiego z siedzib w Winnicy. Wszelkie uwagi, wnioski, skargi, proby prosz kierowa pod numer gg 5132644.

Tow. Krzysztof Szczucki
LKSWiA
Kwiaton


[Non-text portions of this message have been removed]

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.