biuro kwiatońskie


Krzysiek <krzyss86@...>
 

Towarzysze, Obywatele, Ludu Pracuj±cy Miast i Wsi,

Informuję, że z dniem dzisiejszym rozpoczęło funkcjonowanie biuro kwiatońskie kwiatona Krzysztofa Szczuckiego z siedzib± w Winnicy. Wszelkie uwagi, wnioski, skargi, pro¶by proszę kierować pod numer gg 5132644.

Tow. Krzysztof Szczucki
LKSWiA
Kwiaton


[Non-text portions of this message have been removed]

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.