Re: Polityka wizowa Wandystanu


Halabanacha
 

Towarzyszki i Towarzysze, niedługo zaproponuję projekt ustawy w sprawie wiz.

JI

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.