Re: Sytuacja w Baridasie, czyli JKW Kilofow kontra Reszta Świata.

Alojzy Pupka
 

2018-03-17 2:55 GMT+01:00 Ola Kaarina Isadora Hughson <f.helyanvy@...>:

Źle się dzieje w Republice Baridas Pod Sarmackim Zarządem Powierniczym.
Lud chce zmian, Król też, ale nie do końca.
Czuję zapach czynu rewolucyjnego.
Czy dożyjemy wreszcie czasu zakończenia Haniebnej Unii?
Zawsze popieram wyzwolenie, zwłaszcza wyzwolenie spod buta opresyjnej
i uzurpatorskiej władzy tzw. II Księstwa S***cji.

Ale przyznam, że za bardzo się nie orientuję co tam na dalekiej
północy się wyprawia :|
Można jakiś kontekst poprosić?

--
z socjalistycznym pozdrowieniem
ppłk Pupka

„Głównego źródła zła należy doszukiwać się w liberalizacji
poglądów i stanowisk odnośnie szeregu ważnych spraw.
I to zło musimy wykorzenić od podstaw.”
– Enwer Hodża na IV plenum KC APP

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.