Re: Bierut


Halabanacha
 

No z tego co zauważyłem, to nie wyrzuciliście bieruta z LDMW z powodu IMHO bezsensownego dublowania postów, tylko z powodu tego, że nie podobają się wam moje bieruty.

JI

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.