Re: Wandystan: BRAMA WANDYSTANU --> nowy artykuł

kowalmistrz@o2.pl <kowalmistrz@...>
 


Zapraszamy do czytania i komentowania http://www.bramawan.blox.pl
JA R�WNIE�!!!;D;D;D;D;D;D
poz., sekretar Albus Boreed

---------------------------------------------------------------------------

Pozdrawiam, sekretar Arivio Medyceusz
Yahoo! Groups Links-------------
sekretar, lord Albus Boreed, "KOWALMISTRZ"
"Mo�liwo�� wzrostu i zyskiwania czego�, coraz szerszych horyzont�w; �wiadomo�� tego, �e jestem wolny, �e mog� sta� prosto bez zginania kolan, �e nie jestem ruchomo�ci� pa�stwow�; �e jestem tw�rc� w�asnego losu... oto, co nazywam inicjatyw� prywatn�. "
Herbert Cason
----------------------------------------------
Redaktor Naczelny Bramy Wandystanu

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.