Re: Wandystan: Kalendarz rewolucyjny francuski

kurioza@...
 

Obywatele Wandystanu!

Szukaj�c informacji o francuskim kalendarzu rewolucyjnym, odkry�em
bardzo fajny i prosty w obs�udze program (francuskoj�zyczny),
pozwalaj�cy przelicza� daty w obr�bie kalendarzy: gregoria�skiego,
julia�skiego (w stylu wschodnioeuropejskim i staro�ytnym rzymskim),
francuskiego rewolucyjnego, �ydowskiego i muzu�ma�skiego.

Program mo�na �ci�gn�� ze strony:
http://ramsesgen.online.fr/fr/charger.htm#ramcal

Poza tym w sieci mo�na znale�� sporo informacji historycznych o tym
kalendarzu, przede wszystkim jednak w j�zyku francuskim i
angielskim, m.in. na stronach:
http://www.fanzine.pl/wikipedia/Francuski_kalendarz_rewolucyjny
http://www.francogene.com/rech-fr/calrep-f.php
http://studentweb.hunter.cuny.edu/students/murrayj/calendrier.html
http://www.neufchatel-en-bray.com/Francais/Astro/calend_repub.htm

Z republika�skim pozdrowieniem -
Jan Kania-Kaniowski

Genosse-Wanda-Stadt, dnia:
poniedzia�ek, 17 Stycznia 2005
4 Stycznia 2005
2 dzie� Non�w Styczniowych 2005 (2758 a. U. c.)
Octidi, 28 Nivose 213
7 Shevat 5765
6 Dhou-lhijja 1425

---- Wiadomo�� Oryginalna ----
Od: Marcin Antczak <marcin_a_w@...>
Do: wandystan@...
Data: Sun, 16 Jan 2005 10:07:08 +0000 (GMT)
Temat: Re: Wandystan: Kalendarz rewolucyjny francuskiMoze to bedzie jakas pomoc, Towarzyszu (uwaga, strona
anglojezyczna):

http://members.tripod.com/~Cook_3/calendar.html

Prosze zwrocic uwage zwlaszcza na dol strony.

Pozdrawiam.

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
---------------------------------
ALL-NEW Yahoo! Messenger - all new features - even more fun!
&nbsp;
Yahoo! Groups Links

To visit your group on the web, go
to:http://groups.yahoo.com/group/wandystan/&nbsp;
To unsubscribe from this group, send an email to:wandystan-
unsubscribe@...&nbsp;
Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of
Service.Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.