Re: Wandystan: [Churał] Głosowanie

Aleksander Keller <aleksander.keller@...>
 

PANOWIE KWIATONOWIE :
Kto z panow kwiatonow jest za

I. PRZYJ�CIEM POPRAWKI PIERWSZEJ
II. PRZYJ�CIEM POPRAWKI DRUGIEJ

Prawo glosowania maja kwiatoni. Mozna glosowac :
1) za przyjeciem poprawki
2) przeciw przyjeciu poprawki
3) wstrzymac sie od glosu

Uchwala podejmowana jest zwykla wiekszoscia glosow przy kworum
wynoszacym co najmniej 3-ch kwiatonow.
Wyznaczam termin glosowania od teraz do godziny 20:35 dnia
jutrzejszego (wtorek 18 stycznia 2005r)

Piotr Khand Krupinski
Mandragor Jutrzenki
p.o. Mandragora SocjogramuJestem za przyj�ciem poprawki I i poprawki II.

z powa�aniem

Aleksander Keller
FJN WSPJ

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.