Re: Info na stronie Gierka


Prezerwatyw Tradycja Radziecki
 

Heja Paulina!

WTF
Może opcja tylko dla adminacji? :)

A, kara za to że po kreskach nie ma spacji.
Może nie przechodzi przez LD, w mailu mam ze spacją.

--
☭ PTR

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.