Propozycja

MarcusleR <marcusler@...>
 

Hello wandystan,

Czy nie lepiej by by�o aby maile dot. dzialalnosci Chura�u przenie��
na innďż˝ listďż˝ dyskusyjnďż˝?


***
Marcusler

Z tego, i� kto� o cnotach rozprawia, nie mo�na wnosi�, �e sam cnoty posiad�. - Konfucjusz

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.