Re: Wandystan: Propozycja

kurioza@...
 

Obywatelu Marcusler, popieram Waszďż˝ propozycjďż˝. Ostatnio maile nt.
Chura�u Ludowego - przy ca�ym Szacunku dla tego� Cia�a
Reprezentacyjnego - zdominowa�y list� na tyle, �e w tym g�szczu
mo�na si� pogubi�. OCzywi�cie wszelkie uchwa�y Chura�u, wnioski
poddane pod referendum etc. winny si� tu znale��; cz�� informacyj
jednak dla obywateli nie maj�cych zaszczytu zasiadania w Churale
nie jest przydatnďż˝.

Z republika�skim pozdrowieniem

Jan Kania-Kaniowski
Przewodnicz�cy Ludowo-Konserwatywnej Partji "Demokratyczny
Wandystan"
http://www.freewebs.com/van2005

Genosse-Wanda-Stadt, 29 Nivose 213 roku Republiki.


---- Wiadomo�� Oryginalna ----
Od: MarcusleR <marcusler@...>
Do: wandystan@...
Data: Tue, 18 Jan 2005 11:15:23 +0100
Temat: Wandystan: Propozycja


Hello wandystan,

Czy nie lepiej by by�o aby maile dot. dzialalnosci Chura�u
przenie��
na innďż˝ listďż˝ dyskusyjnďż˝?


***
Marcusler

Z tego, i� kto� o cnotach rozprawia, nie mo�na wnosi�, �e sam
cnoty posiadďż˝. - Konfucjusz------------------------ Yahoo! Groups Sponsor -------------------
-~-->
Take a look at donorschoose.org, an excellent charitable web site
for
anyone who cares about public education!
http://us.click.yahoo.com/O.5XsA/8WnJAA/E2hLAA/8Q3qlB/TM
------------------------------------------------------------------
--~->


Yahoo! Groups LinksJoin wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.