Re: Wandystan: [Churał] Uchwalenie ustawy o mediach publicznych


Krzysiek <krzyss86@...>
 

WYZNACZAM PIECIODNIOWY TERMIN NA WYRAZANIE ZGODY NA UCHWA�E CHURA�U
dotyczacej uchwalenia ustawy przez mandragorow.
Wyznaczam nastepujacy termin : godzina 0:00 dnia 26 stycznia 2005 roku
(mandraogrzy winni wypowiedziec sie do 23:59:59 dnia 25 stycznia 2005
znaczy sie;)

******************

M�g�by� pisa� troch� �adniej stylistycznie:) Powinno by� tak: Wyznaczam
pi�ciodniowy termin na wyra�enie przez mandragor�w zgody na przyj�cie
uchwa�y.

Krzysztof Szczucki

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.