Re: Wandea Ludu - Nota dyplomatyczna ws. agresji na ziemie Al Farunu #wandealudu

Jezus Ipanienko
 

Czyżby towarzyszka nie rozumiała, że wszystkie są równie ważne?

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.