Re: Wandystan: [Churał]Zbiorcza lista poprawek


Krzysiek <krzyss86@...>
 

To by by�o na tyle :). Mam nadziej�, �e o niczym nie zapomnia�em? ;)

--
Jeszcze moja poprawka o zmianie buduara na naczelnika gminy.

Tow. Krzysztof Szczucki

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.