AMBASADOR WANDYSTANU W NATANII INFORMUJE !!


a_medyceusz@...
 

Pragnę poinformować że w Królestwie Natanii został ogłoszony Stan
Nadzwyczajny. Powodem jest odejście większej liczby osób oraz zachwianie
stabilności kraju. Jak informuje Jego Królewska Wyskość Król Natanii
sytuacja jednak wraca do normy.

-----------------------------------------------------------------

Wierzymy iz sytuacja jak najszybciej sie ustabilizuje.

 

Pozdrawiam Arivio Mdyceusz


[Non-text portions of this message have been removed]

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.