Brama Wandystanu!!

kowalmistrz@o2.pl <kowalmistrz@...>
 

Zapraszamy do nieoficjalnej dyskusji na temat ustaw, kt�re teraz sa przedmiotem pracy Drogich Kwiaton�w i Mandragor�w, a tak�e prezydenta:). TYLKO W BRAMIE! Nowa notka dot. legislacyjnego sza�u!!! Zapraszamy!
http://www.bramawan.blox.pl

---
sekretar, lord Albus Boreed, "KOWALMISTRZ"
Tlen- kowalmistrz; GG- 6944970
"Nie pytajmy, co mo�e zrobi� dla nas ojczyzna. Pytajmy, co my mo�emy dla niej uczyni�. "
John Fitzgerald Kennedy (1917 - 1963)
----------------------------------------
Redaktor Naczelny Bramy Wandystanu; http://www.bramawan.blox.pl

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.