Re: Wandystan: Michal Miotke

a_medyceusz@...
 

Użytkownik khandkruper napisał:
zapisal sie do Wandystanu.
Elo! :D

Khand
WYMIATAMY MIOTKE :D joł :P my CIe nauczymy jak się żyje :P

---------------------------------------------------------------------------

Pozdrawiam, sekretar Arivio Medyceusz


[Non-text portions of this message have been removed]

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.