Re: Wandystan: Michal Miotke

kowalmistrz@o2.pl <kowalmistrz@...>
 

Yahooooo!!!!!!!!! )to nie jest reklama:)) B�dzie niez�a jazda! Ciekawe c� poczyni pan Mitoke...........................oczywiscie KU CHWALE OJCZYZNY!


zapisal sie do Wandystanu.
Elo! :D

KhandYahoo! Groups Links---
sekretar, lord Albus Boreed, "KOWALMISTRZ"
Tlen- kowalmistrz; GG- 6944970
"Mo�liwo�� wzrostu i zyskiwania czego�, coraz szerszych horyzont�w; �wiadomo�� tego, �e jestem wolny, �e mog� sta� prosto bez zginania kolan, �e nie jestem ruchomo�ci� pa�stwow�; �e jestem tw�rc� w�asnego losu... oto, co nazywam inicjatyw� prywatn�. "
Herbert Cason
----------------------------------------
Redaktor Naczelny Bramy Wandystanu; http://www.bramawan.blox.pl

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.